Belangrijk bericht

INDIGO Group heeft vernomen dat zijn naam gebruikt wordt voor frauduleuze doeleinden door personen of bedrijven die aanbieden om te investeren in vastgoed voor parkings waarin INDIGO een “partner” zou zijn, of die zich voordoen als zijn werknemers.

INDIGO Group heeft nooit een contract afgesloten met een van deze personen of bedrijven en heeft hen dat nooit gevraagd.

We moeten uiterst waakzaam zijn, want ze kunnen adresgegevens, e-mails of documenten gebruiken die sterk lijken op die van de INDIGO Group.

We nodigen u uit om een klacht in te dienen, wat wij al deden, als u het slachtoffer bent geworden van hun activiteiten en om alle frauduleuze elementen te melden op het officiële portaal voor het melden van illegale inhoud op internet: internet-signalement.gouv.fr.

Voor meer informatie, raadpleeg het persbericht van AMF d.d. 16 juni 2020 en het persbericht van 21 november 2022, evenals de zwarte lijst die is opgesteld door de ACPR, de Banque de France en de AMF.

%d bloggers vinden dit leuk: