Elektrische oplaadpunten

1. Gebruik van de laadpalen in de Indigo Parkings

De laadpunten die geïnstalleerd worden in de parkings van Indigo zijn publiek toegankelijk voor alle laadpashouders met een publieke laadpas van een provider aangesloten bij de Europese Interoperabiliteit. De bediening van de laadpaal gaat als volgt:

  1. Bij aankomst, steek de kabel in aan de kant van de wagen en swipe de laadpas voor de RFID lezer. De LED’s op de laadpaal zullen lichtblauw worden.
  2. Kies een vrij stopcontact waar de laadkabel ingestoken kan worden. Vervolgens wordt de kabel vergrendeld en kleurt de LED donkerblauw. De wagen begint op te laden.
  3. Bij terugkomst, swipe de kaart opnieuw voor de RFID lezer. Het stopcontact dat met deze kaart vergrendeld werd, wordt opnieuw vrij gegeven.
  4. Verwijder de laadkabel en berg hem weer op.

1. Status van het laadsysteem:

Status indicatie laadpunt

2. Bij foutmeldingen of permanent rode statusindicatie:

  • Contacteer de helpdesk van Blue Corner op 078 48 10 77 (24/7 – dit telefoonnummer staat ook op de instructiesticker). Geef het serienummer van de lader door. De helpdesk kan de lader vanop afstand herstarten of eventueel de kabel vrijgeven.
  • Bij verlies van de laadpas, maak eerst de kabel los aan de kant van uw wagen. Normaal wordt dan ook de vergrendeling aan de kant van de paal opgeheven en kan de laadkabel uit het stopcontact genomen worden. Indien dit niet het geval is, kan de vergrendeling vanop afstand opgeheven worden, contacteer de Blue Corner helpdesk.
  • Wanneer de laadpas niet werkt, dan heeft u wellicht geen geldige laadpas. U kan een laadpas aanvragen via de website van Blue Corner (www.bluecorner.be).

3. Gehanteerde tarieven:

De prijs die u betaald voor het laden van uw wagen aan de laadpalen in de Indigo Parkings wordt bepaald door de provider van uw keuze. De providers van laadpassen die aangesloten zijn bij de Europese Interoperabiliteit bepalen zelf de tarieven die ze toepassen:

Elektrisch laden: per geladen kWh
Rotatietarief: per min.*
*Het rotatietarief is het tarief dat aangerekend wordt wanneer een laadpunt bezet gehouden wordt zonder dat er wordt opgeladen.

Er kan eventueel ook een handelingsfee per transactie aangerekend worden.

Informeer je over de verschillende tariefformules bij de provider van je keuze.

 

2. Frequently Asked Questions

Welke elektrisch aangedreven wagens kunnen opladen aan de laadpalen in de Indigo parkings?
In principe kunnen alle elektrische wagens of Plug In Hybrides opladen aan de laadpalen in de parkings op voorwaarde dat ze beschikken over een standaard laadkabel met gestandaardiseerd mennekes stekker voor gebruik op de laadpunten.

Welke kabel heeft men nodig om te kunnen laden?
Dit is afhankelijk van uw wagen. Er zijn wagens met een type 1 of type 2 stopcontact aan de kant van de wagen. Aan het laadpunt wordt steeds opgeladen met een type 2 of Mennekes stekker.

U heeft geen laadpas, waar en hoe kan U een laadpas aanvragen en hoe werkt het?
U kan steeds een laadpas aanvragen via de website van Blue Corner.

Hoe gebeurt het laden?
Het laden gebeurt wanneer een laadsessie met een gekende laadpas geactiveerd wordt en de LED lichtjes donkerblauw kleuren.

Met welke laadpas, app of betaalkaarten kan U uw laadsessie activeren?
Met de mobiele App van Blue Corner kan de laadpaal geactiveerd worden. Deze App is momenteel nog in ontwikkeling. Raadpleeg de website van Blue Corner voor de laatste updates.

Kunt U een melding krijgen als uw wagen is opgeladen?
De meeste elektrische wagens hebben een eigen App waarmee berichten worden gestuurd naar de gebruikers met meldingen over o.m. de status van het laadproces. Hiermee kan u de status van het laden opvolgen.

Mag U op de parkeerplaats blijven staan eens de wagen volledig is opgeladen? Is hier een kost aan verbonden?
U wordt vriendelijk verzocht uw wagen te verplaatsen wanneer de batterij is opgeladen. De meeste wagens melden dit via een eigen App. Wanneer de wagen blijft staan, is hieraan een kost verbonden. Deze kost is het rotatietarief en gaat in van zodra de wagen stopt met laden.

Er zijn geen vrije plaatsen meer, enkel nog de plaatsen voor de elektrische wagens. Mogen deze worden ingenomen door een “niet elektrisch aangedreven wagen”?
Neen, deze plaatsen zijn exclusief voorbehouden voor elektrische of hybride wagens. Deze dienen opgeladen te worden om een volgende rit te kunnen maken. Indien er geen gewone parkeerplaats meer vrij is, dient de bestuurder elders een alternatief te vinden.

Hoe snel kan er worden geladen / Hoelang duurt het om de wagen op te laden?
Dit is afhankelijk van de wagen (het vermogen waarmee de wagen kan opladen) en van de lader (het vermogen dat de lader kan leveren). De laadpunten die Indigo installeert hebben een maximaal vermogen van 32 A per stopcontact, echter zijn er ook laadpunten waar 32 A voor de gehele lader wordt voorzien. In dat geval kan de oplader aan 32 A laden indien één wagen aan de lader hangt maar wordt dit 16A wanneer een tweede wagen zich connecteert. Wanneer beide wagens monofasig opladen, laden beiden aan 32A op, maar elk op een andere fase. Volgende vermogens zijn van toepassing:
Wagen laadt : 16A of 32A
Monofase ladend 3.7 kW of 7.4 kW
Driefase ladend 11 kW of 22 kW
Om de laadtijd te berekenen, kan de hoeveelheid energie van de batterij in kWh gedeeld worden door het vermogen. Dan heeft u de tijd, die nodig is om de batterij vanuit lege toestand helemaal vol te laden.

De laadpaal werkt niet of de laadpaal herkent de laadpas niet. Wat moeten we doen?
Bel de helpdesk van Blue Corner op 078 48 10 77 (24/7 – dit telefoonnummer staat ook op de instructiesticker).

Hoeveel kost het laden voor U?
De kostprijs voor het laden wordt bepaald door de provider van je keuze. Raadpleeg de verschillende tariefformules bij de provider van je keuze. 

%d